Globaliseringens politiska ekonomi: en introduktion

globaliseringens_politiska_ekonomi_en_introduktion.pdf
Globaliseringens politiska ekonomi är en introduktionsbok till studier inom det breda samhällsvetenskapliga fält där aktuella förändringsprocesser inom världsekonomin utgör centrala studieobjekt. Det kan handla om statsvetenskap och internationella relationer, sociologi eller antropologi. Utan att väja för ämnets politiska laddning behandlar författaren fenomen som finansmarknader, handel, fattigdom och utveckling, både utifrån hur dessa fenomen realiseras socialt och utifrån olika sätt att analysera och förstå dem. Syftet med boken är inte att leverera någon avgörande kritik av den ekonomiska globaliseringen, utan snarare att presentera några viktiga teoretiska ingångar och verktyg som möjliggör en förståelse av, och debatt om, den globala politiska ekonomin.
  • Utgiven: 2008-10
  • Förlag: Studentlitteratur AB
  • Författare: Erik Andersson
  • ISBN:
    ISBN
    :
    9789144032733
thunderdowncountry.com 2018